Tuyên bố Quyền riêng tư

Tuyên bố Quyền riêng tư

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

A. TÔN TRỌNG THÔNG TIN CÁ NHÂN KHI BẠN GHI DANH.

Trung tâm MEET coi trọng quyền riêng tư và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

  • Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn cho mục đích thiết lập hồ sơ học viên và để tạo điều kiện cho bạn đăng ký vào các chương trình của chúng tôi về sau dễ dàng hơn.
  • Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin của bạn cho những mục đích trên và có liên quan khác, hay chính những hoạt động trong khuôn khổ và phạm vi của VCCI, gồm: giới thiệu thông tin hội thảo, sự kiện, dự án, xúc tiến thương mại….
  • Bạn có thể truy cập và cập nhật thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào bằng cách sử dụng trang Liên hệ với chúng tôi. Để biết thêm thông tin về cách chúng tôi quản lý quyền riêng tư, vui lòng tham khảo Tuyên bố chính sách bảo mật của MEET .

B. QUYỀN RIÊNG TƯ KHI BẠN ĐĂNG KÝ "NHẬN TIN MỚI NHẤT"

  • Khi đăng ký thông tin với MEET, Bạn sẽ được nhận những thông báo về các sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi. Bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào, chúng tôi luôn đính kèm tính năng này ở cuối email gửi đến Bạn. Để biết thêm thông tin về cách chúng tôi quản lý quyền riêng tư, vui lòng tham khảo Tuyên bố chính sách bảo mật của MEET.

Phụ trách Đào tạo.