z4241954960418_8c2737748864f3aed4219def8c98bc95

Theo Yêu Cầu Doanh Nghiệp

Đào Tạo Inhouse

Bên cạnh cách chương trình đào tạo “Public” được chiêu sinh thường xuyên, Meet còn triển khai các chương trình đào tạo được thiết kế riêng dành cho từng Doanh Nghiệp. Với mạng lưới đối tác rộng lớn, chúng tôi có khả năng triển khai cùng một chương trình đào tạo với nhiều khóa học tại nhiều khu vực trong cả nước

Bên cạnh cách chương trình đào tạo “Public” được chiêu sinh thường xuyên, Meet còn triển khai các chương trình đào tạo được thiết kế riêng dành cho từng Doanh Nghiệp. Với mạng lưới đối tác rộng lớn, chúng tôi có khả năng triển khai cùng một chương trình đào tạo với nhiều khóa học tại nhiều khu vực trong cả nước

Đào Tạo Inhouse