Tin tức & Truyền thông

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

  

BQL Dự án Phát triển bền vững và toàn diện chuỗi giá trị Nghêu/Tre ở Việt Nam (SCBV)

Tuyển chuyên gia tư vấn và giám sát hỗ trợ xây dựng mô hình sơ chế nguyên liệu Tre cho các tổ nhóm trong chuỗi giá trị Tre tại Nghệ An

 

(Nguồn: Hình Ảnh mang tính chất minh họa)

 1. GIỚI THIỆU DỰ ÁN

Sản xuất kinh doanh Tre và Nghêu được coi là lựa chọn thay thế sinh kế quan trọng và cơ hội kinh doanh cho các nhà sản xuất quy mô nhỏ (SSP) và các doanh nghiệp vừa và nhỏ (MSME) ở Việt Nam. Các sản phẩm từ Tre và Nghêu độc đáo của Việt Nam đang có nhu cầu ngày càng tăng ở các thị trường trong nước, khu vực và thế giới. Hiện nay, giá trị xuất khẩu hàng năm của ngành Nghêu đạt 250 triệu USD / năm và nghêu là một trong bốn mặt hàng xuất khẩu chính của ngành nuôi trồng thủy sản của Việt Nam với tổng doanh thu hàng năm là 200 triệu USD. Có khoảng 1,5 triệu các nhà sản xuất quy mô nhỏ ở Việt Nam và đời sống gia đình phụ thuộc vào thu nhập từ Tre và Nghêu. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức do các hoạt động sản xuất không bền vững của SSP và MSME gây ra các tác động kinh tế, xã hội và môi trường nghiêm trọng. Mối mối quan hệ giữa các tác nhân khác ; lỏng lẻo và không hiệu quả, không công bằng và minh bạch, ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng sản phẩm, khả năng truy xuất nguồn gốc và làm giảm khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên toàn cầu. Việc tiếp cận hạn chế đối với các nguồn lực tài chính của SSP và các nhà chế biến SME cũng là một rào cản để họ mở rộng sản xuất và tuân thủ các tiêu chuẩn bắt buộc. Bên cạnh đó, các vấn đề liên quan đến quản trị chuỗi giá trị chưa thực sự hiệu quả và hầu hết các bên liên quan chính đến quá trình sản xuất, kinh doanh sản phẩm Tre và Nghêu đều hoạt động độc lập.

Dưới sự tài trợ của Liên minh châu Âu, Tổ chức Oxfam tại Việt Nam hợp tác với Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nuôi trồng và Khai thác Thủy sản bền vững (ICAFIS), Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ (NTFPRC), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) triển khai dự án 4 năm “Phát triển bền vững và toàn diện chuỗi giá trị Nghêu và Tre ở Việt Nam” (SCBV), giai đoạn 2018 - 2022. Dự án sẽ tập trung  ở 5 tỉnh: Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh (chuỗi giá trị nghêu) và Thanh Hóa & Nghệ An (chuỗi giá trị tre). Dự án góp phần giảm nghèo và bất bình đẳng ở các vùng nông thôn của Việt Nam thông qua tạo điều kiện cho việc áp dụng và thực hành các tiêu chuẩn bền vững của các nhà sản xuất và chế biến nghêu và tre; nâng cao khả năng tiếp cận thị trường và tài chính cũng như hiệu quả sản xuất, trao quy; trao quyền cho các nhà sản xuất quy mô nhỏ và làm việc với các liên minh công-tư để quản trị chuỗi giá trị tốt.

Mục tiêu cụ thể (SO)

 • (SO1) Gia tăng thu nhập của những người sản xuất quy mô nhỏ và các doanh nghiệp chế biến vừa và nhỏ trong ngành nghêu và tre thông qua các hoạt động sản xuất bền vững, nâng cao hiệu quả kinh doanh và năng lực tiếp cận thị trường.
 • (SO2) Chuỗi giá trị nghêu và tre ở 5 tỉnh được tổ chức tốt hơn, công bằng và mang lại lợi ích cho người thu nhập thấp.

Kết quả mong đợi

 • KQ1: 35.000 người sản xuất quy mô nhỏ trong ngành nghêu và tre được nâng cao năng lực để áp dụng kỹ thuật sản xuất phù hợp và thực hành các tiêu chuẩn bền vững (MSC/FSC)
 • KQ2: 150 nhóm nông dân sản xuất quy mô nhỏ được tổ chức tốt hơn và tăng cường năng lực để nâng cao vị thế đàm phán, và chia sẻ lợi ích công bằng giữa các bên liên quan trong chuỗi giá trị
 • KQ3: 60 doanh nghiệp chế biến nhỏ và vừa, bao gồm 7 công ty đầu ngành nâng cao giá trị gia tăng, cải thiện các chính sách đầu tư vàcung ứng thông qua ứng dụng công nghệ và quản lý sáng tạo
 • KQ4: Tăng cường tiếp cận thị trường trong nước và quốc tế của những người sản xuất quy mô nhỏ và các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
 • KQ5: Các Liên minh công tư (PPA) được thành lập ở cấp tỉnh và hoạt động hiệu quả, các chính sách quốc gia được hoàn chỉnh để thúc đẩy và hỗ trợ phát triển chuỗi giá trị bền vững và toàn diện.

 

 

VCCI là đơn vị phụ trách hợp phần kinh doanh và xúc tiến thương mại của dự án. Một trong các nhiệm vụ của VCCI là hỗ trợ tăng cường tiếp cận thị trường trong nước và quốc tế của những người sản xuất quy mô nhỏ và các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong khuôn khổ các hoạt động, VCCI thông báo tuyển dụng tư vấn và giám sát hỗ trợ xây dựng mô hình sơ chế nguyên liệu Tre cho các tổ nhóm trong chuỗi giá trị Tre tại Nghệ An.

 1. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG

Mục tiêu chính của hoạt động này là đánh giá khả năng và đề xuất kế hoạch xây dựng mô hình sơ chế nguyên liệu tre cho các tổ nhóm trong chuỗi giá trị Tre tại tỉnh Nghệ An. Trong quá trình xây dựng mô hình cần có tư vấn tham gia vào quá trình kết nối doanh nghiệp, quản lý địa phương và các đơn vị sản xuất quy mô nhỏ để mô hình được triển khai hiệu quả, góp phần tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập cho các tổ nhóm sản xuất.

Số lượng mô hình: 02

 1. PHẠM VI CÔNG VIỆC

Các chuyên gia tư vấn dự kiến thực hiện các công việc sau:

Trước khi thực hiện mô hình:

 • Làm việc với các chuyên gia, cán bộ dự án VCCI và Oxfam để lên kế hoạch lựa chọn tổ nhóm thực hiện thí điểm mô hình sơ chế nguyên liệu Tre.
 • Nghiên cứu các mô hình, thực tế về áp dụng các kỹ thuật và cải tiến trong chế biến nguyên liệu Tre nhằm nâng cao năng suất lao động, cải thiện thu nhập cho tổ nhóm.
 • Làm việc với các tổ nhóm tại Nghệ An để đánh giá khả năng thực hiện
 • Thiết kế và đánh giá hiệu quả mô hình
 • Cung cấp báo cáo tư vấn về mô hình đề xuất

Trong khi thực hiện mô hình:

 • Làm việc với doanh nghiệp và tổ nhóm nông dân, phối hợp với bên A xây dựng kế hoạch hợp tác giữa các bên
 • Giám sát quá trình xây dựng mô hình hợp tác thu mua nguyên liệu giữa doanh nghiệp và nông dân, hỗ trợ các thủ tục liên quan đến hành chính địa phương
 • Tư vấn hoàn thiện bảng phân công nhiệm vụ và thoả thuận hợp tác giữa các bên liên quan (địa phương, dự án, doanh nghiệp, tổ nhóm) để triển khai mô hình.

 

 1. PHƯƠNG PHÁP

(1) Nghiên cứu tài liệu: Rà soát các báo cáo hiện tại, những tài liệu dự án, các tài liệu về kỹ thuật cải tiến và công nghệ trong sản xuất và sơ chế nguyên liệu Tre.

(2) Khảo sát thực tế:

 • Tư vấn thực hiện các chương trình làm việc sau nhằm đảm bảo mô hình triển khai đáp ứng nhu cầu các bên:
 • Làm việc với VCCI/Oxfam để lên kế hoạch thực hiện
 • Làm việc với doanh nghiệp thu mua nguyên liệu Tre tiềm năng, nhằm khảo sát các thông tin kỹ thuật yêu cầu về nguyên liệu của người mua
 • Làm việc với các tổ nhóm có kế hoạch thực hiện thí điểm mô hình sơ chế nguyên liệu, tìm hiểu khả năng đáp ứng với việc thực hiện tổ nhóm, các đề xuất hỗ trợ kỹ thuật
 • Làm việc với đơn vị cung cấp giải pháp và đưa ra đề xuất yêu cầu về kỹ thuật, cải tiến để ứng dụng hiệu quả.
 • Làm việc với doanh nghiệp và tổ nhóm nông dân, dự án, địa phương.. để thống nhất mô hình hợp tác các bên trong qúa trình triển khai

 

 1. KẾT QUẢ ĐẦU RA

Giai đoạn 1: 02 báo cáo tư vấn về việc thành lập 02 mô hình sơ chế nguyên liệu Tre trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Giai đoạn 2: giám sát quá trình thực hiện xây dựng mô hình (nếu báo cáo tư vấn có tính khả thi để triển khai), bản đề xuất nhiệm vụ các bên trong quá trình hợp tác.

Tất cả các kết quả đầu ra theo yêu cầu phải được nộp cho ban quản lý dự án VCCI trong các bản sao cứng và ở định dạng điện tử, ở dạng bản cứng hoàn chỉnh các file định dạng đầy đủ với tất cả các số liệu, bảng biểu và bản đồ bao gồm trong nội dung các văn bản.

 

 1. THỜI GIAN THỰC HIỆN

Khung thời gian cho hoạt động này dự kiến ngay sau khi ký kết hợp đồng và kết thúc trước ngày 31/12/2020; và thời gian để tư vấn này sẽ là 16 ngày. Các chuyên gia tư vấn có một lịch trình làm việc chi tiết với thời gian dự kiến sau:

 • Kết quả lựa chọn nhà tư vấn trong vòng 15 ngày sau khi nộp hồ sơ tư vấn.
 • Kế hoạch nghiên cứu và làm việc với các đối tác: từ ngày ký hợp đồng đến 15/11/2020.
 • Bản báo cáo cuối cùng mong đợi đến 31 tháng 3 năm 2021

Bản báo cáo cuối cùng cùng các tài liệu minh chứng liên quan sẽ được bàn giao vào ngày 25  tháng 11 năm 2020

 1. YÊU CẦU ĐỐI VỚI TƯ VẤN

Các chuyên gia tư vấn cần phải đáp ứng các yêu cầu sau

Tư vấn có kiến thức chuyên môn trong các lĩnh vực kinh tế phát triển, nông nghiệp

Có kinh nghiệm ít nhất 05 năm làm việc trong lĩnh vực hỗ trợ phát triển nông thôn, phát triển HTX, tổ nhóm sản xuất

Có kinh nghiệm và kỹ năng thực hiện các phương pháp nghiên cứu đánh giá, nhất là trong chuỗi giá trị Tre tại Nghệ An. Có khả năng tiếp cận doanh nghiệp, các tổ nhóm sản xuất trong chuỗi giá trị Tre.

Kiến thức về các sáng kiến kỹ thuật áp dụng nâng cao năng suất, hiệu quả lao động đối với sơ chế nguyên liệu/nông sản.

Có kinh nghiệm kiểm tra, giám sát quá trình xây dựng mô hình kinh doanh quy mô tổ/nhóm.

Kỹ năng thuyết trình và soạn thảo tài liệu

Cam kết và đáp ứng theo yêu cầu đúng thời hạn.

 1. THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ TƯ VẤN

Ứng viên quan tâm gửi Sơ yếu lý lịch (CV) trước 17giờ 00, ngày 01 tháng 09 năm 2020 đến địa chỉ:

Phòng BQL dự án SCBV, tầng 7, toà nhà VCCI, số 09 Đào Duy Anh, Hà Nội

Hoặc email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 Ghi chú: Chỉ những ứng viên CV đạt yêu cầu phỏng vấn mới được liên hệ.