z4241954960418_8c2737748864f3aed4219def8c98bc95

Danh mục bài viết

Blog MEET chia sẻ kiến thức liên quan đến đào tạo, kinh nghiệm, thủ thuật kinh doanh và phát triển cá nhân.

Bài viết

LỊCH KHÓA HỌC TRONG THÁNG 4/2023

Trung tâm Đào tạo Doanh nhân KV ĐBSCL- trực thuộc VCCI Cần Thơ trân trọng thông báo đến các Anh/Chị học viên lịch các khóa học trong tháng 4/2023